مطب تخصصی بیماری های داخلی

این کلینیک مجهزبه مدرن ترین وکارامدترین دستگاههای روز دنیا می باشد. 
مشکلات مفاصل 
مشکلات ستون فقرات 
اسیبهای ورزشی 
مشکلات مغزواعصاب 
مشکلات مادرزادی اسکلتی
حرکات اصلاحی 
مشکلات تاندنی 
دراین کلینیک توسط کادر مجرب تحت درمان موثرقرارمیگیرند.
همچنین برای افرادی که دچارتورم اندام میباشند یامبتلایان به دیابت برای افزایش جریان خون نیازبه کمک دارندمجهز میباشد 
ازجمله خدماتی که درکلینیک اصف اراىه میشود ماساژ توسط افراد حرفه ای ودارای مدرک معتبراست.
ویزیت درمنزل توسط کادرمجرب با دستگاههای پرتابل انجام می شود.