دکترایده کامکار

بوردتخصصی بیماریهای داخلی 


دکترایده کامکار دارای بورد فوق تخصصی بیماریهای روماتولوژی و بورد تخصصی بیماریهای داخلی

دکترکامکار مدیریت کلینیک فیزیوتراپی اصف را برعهده دارد.

فیزیوتراپی آصف با انواع دستگاههای روز وپیشرفته وتوسط درمانگرهای باتجربه وحاذق در خدمت بیماران محترم میباشد.

دکترایده کامکارمدیر پژوهشهای بالینی لابراتواردکترکامکارهست که تولید کننده موثرترین کرم هاوژل های ضد درد و مخصوص سوختگی و زخم وانواع شامپوهاومحصولات زیبایی میباشند.